69330 - Εκείνη την εποχή

Ν. Λυγερός

Εκείνη την εποχή
η έννοια
των κατεχομένων
δεν ήταν αποκλειστική,
αφορούσε
όλα τα ιερά μέρη
και όχι μόνο
στην Κύπρο.