69331 - Γιατί δεν λες ξεκάθαρα

Ν. Λυγερός

Γιατί δεν λες ξεκάθαρα
ότι τα κατεχόμενα
είναι τουρκοκρατούμενα
και απλώς
κάνουμε έμμεσες
αναφορές.
Επί τουρκοκρατίας
θα έλεγες μόνο
ότι η Ελλάδα
ήταν κατεχόμενη;