69333 - Το ηρωικό

Ν. Λυγερός

Το ηρωικό
ήρθε
πρώτα
στη Ρόδο
και φάνηκε
πριν 500 χρόνια
αυτό
να θυμάσαι
για να έχεις
παράδειγμα
αξιοσύνης.