69334 - Για τους Αγίους

Ν. Λυγερός

Για τους Αγίους
η Κύπρος
ήταν Παράδεισος.
Αλλά ο Παράδεισος
χρειάζεται
και τείχη
γιατί μόνο
μια πόρτα
δεν επαρκεί
ενάντια
στη βαρβαρότητα.