69335 - Όταν λες

Ν. Λυγερός

Όταν λες
στους άλλους
να παραδοθούν
έχεις
τουλάχιστον
ενοχές
όταν βλέπεις
τον γδαρμένο
στο καράβι
ή τίποτα;