69336 - Σκέφτηκες ποτέ

Ν. Λυγερός

Σκέφτηκες ποτέ
ότι ο κατάλογος
του Don Giovanni
σχετίζεται
άμεσα
με τις Γλώσσες
των Ιπποτών
αφού είναι
όλες
μέσα
χωρίς εξαίρεση!