69338 - Είναι σημαντικό

Ν. Λυγερός

Είναι σημαντικό
να προστατεύεις
αποτελεσματικά
τους
δικούς σας
και γι’ αυτό
χρειάζεσαι
ανθεκτικότητα
για να είσαι
εδώ
ακόμα και μετά
τις επιθέσεις
της βαρβαρότητας.