69339 - Ένας πόλεμος

Ν. Λυγερός

Ένας πόλεμος
χωρίς κώδικα
και τιμή
είναι μόνο
πράξη
βαρβαρότητας
που μόνο
με γενοκτονία
μοιάζει
τίποτα άλλο.