69342 - Είμαστε

Ν. Λυγερός

Είμαστε
προγραμματισμένοι
να σκεφτούμε
πρώτα
και μετά
να μιλήσουμε
γιατί ο νους
είναι πιο
θεμελιακός
από τη γλώσσα.