69343 - Αν το κείμενο

Ν. Λυγερός

Αν το κείμενο
έχει
κινήσεις
τότε πρέπει
να ενσωματωθούν
στην ερμηνεία σου
για να είσαι
πιστή
στο αρχικό
πνεύμα
του συγγραφέα.