69344 - Το Αρχαίο θέατρο

Ν. Λυγερός

Το Αρχαίο θέατρο
έχει
το κείμενο,
την ηθοποιία
και τον χορό
είναι λοιπόν
εγκεφαλικά
ολοκληρωμένη
παράσταση
και ο σκηνοθέτης
πρέπει να είναι
στον πυρήνα.