69345 - Ο εγκέφαλος

Ν. Λυγερός

Ο εγκέφαλος
νευρωνικά
παίζει
πιο πολύ
με τα χέρια
παρά
με τα πόδια
και γι’ αυτό
είναι
υπέρβαση
ο χορός.