69349 - Κανένα θέμα

Ν. Λυγερός

Κανένα θέμα
δεν μας αφήνει
αδιάφορους
από τη στιγμή
που αγγίζει
τον άνθρωπο
αφού μέσα μας
είναι όλη
η Ανθρωπότητα
και τίποτα
λιγότερο.