69350 - Η ποικιλία

Ν. Λυγερός

Η ποικιλία
είναι φυσιολογική
για χαμαιλέοντα
που βλέπει
τον κόσμο
από όλες
τις πλευρές
για να ζήσει
τη βαριά
ομορφιά
της βαθιάς
αγάπης.