69352 - Αν συναντήσεις

Ν. Λυγερός

Αν συναντήσεις
το φως
έστω
και μια φορά
στη ζωή σου
και μετά
βρεθείς
στο σκοτάδι
δεν θα το λησμονήσεις
έτσι μετά
από χρόνια
ακόμα
θα το αναζητήσεις.