69353 - Η αναζήτηση

Ν. Λυγερός

Η αναζήτηση
του φωτός
δεν σταματά
με την πρώτη
συνάντηση
αλλά συνεχίζεται
πολυκυκλικά
γιατί κάθε
κύκλος
εμπλουτίζει
τους προηγούμενους
και δίνει
βαθύτητα.