69360 - Είναι κομμάτι

Ν. Λυγερός

Είναι κομμάτι
της ερήμου
που έγινε
κομμάτι
μουσικής
με τη μεταμόρφωση
του ξύλου
για να ζήσει
τα επόμενα
χρόνια
με τα δάχτυλα
του Χιλιόχρονου.