69361 - Η Κύπρος

Ν. Λυγερός

Η Κύπρος
έχει γίνει
πόλος
ενεργειακός
αλλά ακόμα
η ηττοπάθεια
δεν μπορεί
να το καταλάβει
ότι έχει αρχίσει
η απελευθέρωση.