69365 - Οι Τούρκοι

Ν. Λυγερός

Οι Τούρκοι
δεν τα βγάζουν
πέρα
με την Τουρκία
αυτό  έλειπε
να  έχουν
και επιρροή
στο εξωτερικό
με τέτοια
αναποτελεσματικότητα.