69366 - Πορτοφόλι

Ν. Λυγερός

Πορτοφόλι
ενεργειακό
πρέπει
να έχουν
η Ελλάδα
και η Κύπρος
για να είναι
γεωοικονομικά
πιο ανθεκτικές
στις επιθέσεις.