69375 - Όταν έχεις

Ν. Λυγερός

Όταν έχεις
να παίξεις
8 νότες
της κλίμακας
με το χέρι σου
τα πέντα
δάκτυλα
παίζουν
ορθολογικά
με ειδική
σειρά.