69377 - Σκέψου

Ν. Λυγερός

Σκέψου
γιατί στη Ρωσία
δεν υπάρχει
το ανάλογο
του Chomsky
που να εκφράζεται
ανοιχτά
ενάντια
σε κάθε
κυβέρνηση.