69378 - Η Κύπρος

Ν. Λυγερός

Η Κύπρος
ήταν ήδη
ευάλωτη
το 1300
όχι λόγω
Βορρά
αλλά
Ανατολής
για την ίδια
βαρβαρότητα
όμως.