69382 - Μόλις ήρθε

Ν. Λυγερός

Μόλις ήρθε
η τουρκοκρατία
στην Κρήτη
δεν είχαμε πια
κανένα Κορνάρο
να γράψει
κάποιο Ερωτόκριτο,
αυτό να σκεφτείς
όταν ισοπεδώνεις
τα πάντα
λόγω δογματισμού.