69384 - Δεν υπάρχει

Ν. Λυγερός

Δεν υπάρχει
το στενόχρονο
αλλά
το στενόχωρο
γιατί ο Χρόνος
είναι μαζί μας
ενώ ο χώρος
λειτουργεί
συχνά
κοινωνικά.