69385 - Μόνο αν έχουν

Ν. Λυγερός

Μόνο αν έχουν
διαβάσει
τον άνθρωπο,
το λιοντάρι
τον ταύρο
και τον αετό
είναι υποψήφιοι
Μαθητές
για τη συνέχεια
του έργου.