69395 - Το κρυφό λείψανο

Ν. Λυγερός

Μέσα στη θήκη
είχε πάντα
το κρυφό λείψανο
σαν να ήταν
κλειδί
του ανοίγματος
που μόνο
αυτός
είχε δει
το άγγιξε
γιατί ήξερε
ότι θα τον βοηθούσε
να τη βρει
μετά τον κύκλο
όταν ακόμα
θα έψαχνε
το φως
για να την πιάσει
από το χέρι
και να την βάλει
να καρφωθεί
πάνω του
για να ζήσει.