69396 - Η ουσία της μεταμόρφωσης

Ν. Λυγερός

Όταν είχε δει
την ουσία του
δεν είχε καταλάβει
για το θαύμα της φύσης
και ξαφνιάστηκε
αλλά μετά
που την άγγιξε
ένιωσε τη βαθύτητά της
έπρεπε όμως
ν’ αρχίσει
η πολυκυκλική δράση
για να δει ότι υπήρχε
συνέχεια μετά το τέλος
γιατί δεν σταματούσε
πριν φτάσει πολλαπλά
και η αποστολή
ήταν μόνο στην αρχή
γιατί μόνο
όταν το αθάνατο νερό
ακούμπησε τα χείλη της
γέμισε το στόμα
και κατάπιε το δώρο
ένιωσε τη μεταμόρφωση
του δεσμού.