69398 - Ο ήλιος της νύχτας

Ν. Λυγερός

Δεν θα άφηνε
την ημισέληνο
να σφάξει
την ημέρα
έτσι ήρθε
ο ήλιος της νύχτας
με το ιερό σπαθί
όχι για ν’ απαγορεύσει
τον θάνατο
γιατί ήταν
μόνο μικρός
αλλά για ν’ απαιτήσει
την ανάσταση
ακόμα
κι αν έπρεπε
να θυσιαστεί
για να ζήσει
ξανά
με τον κύκλο
γι’ αυτό είχε
έρθει
από το παρελθόν
για να συναντήσει
το μέλλον.