69399 - Η σκόνη του ουρανού

Ν. Λυγερός

Η σκόνη του ουρανού
είχε πέσει
πάνω στα μάτια της
και θυμήθηκε
πως τον είχε
ανακαλύψει
την πρώτη φορά
πέρα
από τις απαγορευμένες σκέψεις
όταν είχε αντιληφθεί
το μέγεθος
της τεράστιας
προσφοράς
και είχε
με βραδύτητα
πιάσει
το ιερό σπαθί
που έσχιζε
τη νύχτα
για να φανούν
τα άστρα
στο στόμα.