69402 - Οι σταφίδες της άμμου

Ν. Λυγερός

Ποτέ πριν
δεν είχε
δοκιμάσει
σταφίδες
της ερήμου
και δεν ήξερε
ότι ήταν
τόσο γεμάτες
έτσι όταν
ακούμπησε
τα χείλη
κι ένιωσε
την αντίσταση
αντιλήφθηκε
ότι έπρεπε
ν’  ανοίξει
το στόμα
για να τις νιώσει
μέσα της
και να μιλήσει
τη σιωπηλή
γλώσσα.