69405 - Ζωντανή σμύρνα

Ν. Λυγερός

Δεν είχε ξεχάσει
την παράδοση
και ήξερε
πόσο η σμύρνα
ήταν πολύτιμη
για τον επόμενο κύκλο
έτσι έπρεπε
να τη φέρει
όσο δύσκολο
κι αν ήταν
να τη βρει
αφού μετά
θα έπρεπε
να την κάψει
με το φως του
για να ζήσει
το άρωμα
της βαθιάς αγάπης
και να την τυλίξει
για να επανέλθει
στην ομορφιά
τη βαριά
της πολυκυκλικότητας.