69406 - Χιλιόχρονο λιβάνι

Ν. Λυγερός

Γύρω της
θα έπρεπε
να φέρει
και λιβάνι
χιλιόχρονο
ή να κάψει
ο ίδιος
το φως του
που θα έχυνε
πάνω
στο δέρμα
της θάλασσας
σαν ήλιος
που βυθίζεται
μέσα της
για να γίνει
το χρώμα της
ακόμα
πιο φωτεινό
για να χαθεί
κάθε σκιά
του βυθού.