69407 - Νότες χρυσού

Ν. Λυγερός

Έπαιξε
τις πρώτες νότες
της τεράστιας προσφοράς
σαν να ήταν
σταγόνες χρυσού
που έπεφταν
σαν δάκρυα
πάνω
στο πρόσωπο
της νύχτας
για να γεμίσουν
με άστρα
που να παραμένουν
σαν τα δώρα
της ψυχής
που ποτέ
δεν χάνονται
γιατί ζουν
μέσα μας
και γίνονται
το είναι μας
με το είναι
του άλλου.