69415 - Άρωμα φωτός

Ν. Λυγερός

Η λάμψη
ήταν
στιγμιαία
αλλά
κατάφερε
να την ειδοποιήσει
δεν ήταν
άγνωστος
και κατάλαβε
ότι ήταν
κάποιος
που περίμενε
ενώ
πριν
δεν ήξερε
ότι περίμενε
έτσι
το άρωμα φωτός
την αγκάλιασε
όσο
πιο ζεστά
μπορούσε
για να δει
το μέλλον.