69423 - Ασήμι και Χρυσός

Ν. Λυγερός

Ήταν εξαίρεση
γιατί κανείς
πριν
δεν είχε
βάλει
δύο μέταλλα
μαζί
χωρίς
χρώματα
κι όμως
επειδή
ήταν το βασίλειο
η παράδοση
το είχε
αποδεχτεί
με μεγάλη χαρά
έτσι
ένιωθε
και τώρα
μέσα
σε αυτό
το άλλο
σύμπαν.