69426 - ΙI – Οι Πολεμιστές του Σταυρού III. Λυγερείο CIV. Covid Free. (Dessin)

Ν. Λυγερός