69435 - Πέρα της ημέρας

Ν. Λυγερός

Δεν ήταν της ημέρας
αλλά της συνέχειας
του Χρόνου
και δεν ακολουθούσαν
τις συμβάσεις
του διαχωρισμού
και δεν σταματούσαν
ούτε τις ώρες
όταν ήταν μαζί
έτσι το πρωί
συνέχιζε
το βράδυ
ακόμα
και πολυκυκλικά
για να γευτούν
τη νέα ουσία
και η νύχτα
γινόταν
λευκή
όταν δεν υπήρχε
η ανάγκη
του σώματος
και του πνεύματος.