69436 - Η λευκή γραφή

Ν. Λυγερός

Έγραφαν μαζί
με το πνεύμα
και το σώμα
τα στίγματα
του Χρόνου
κι έμοιαζαν
με την πόλη
που ποτέ
δεν είχε
σταματήσει
να ζει
εδώ
και χιλιετίες
έτσι
τα χρόνια
ήταν κόκκοι
της άμμου
που χάιδευαν
με τα δάκτυλα
και κολλούσαν
στο δέρμα τους
όταν ήταν
ενωμένοι.