69447 - Όταν άκουσε τη θάλασσα

Ν. Λυγερός

Με τη διαστολή
του Χρόνου
άρχισε
η βραδύτητα
όταν άκουσε
τη θάλασσα
και περίμενε
κάθε νέο κύμα
να πλημμυρίζει
την τάφρο του
γιατί κάθε
κίνησή του
ήταν μόνο
χάδι
του εσωτερικού
κόσμου
που δεν περίμενε
τόση βαθύτητα
ακόμα
και η ορμή
ήταν αργή
λόγω βάρους
του οπλισμού.