69450 - Πέρα του αιώνα

Ν. Λυγερός

Πώς μια στιγμή
αρμονίας
μπορούσε
να ξεπεράσει
τον αιώνα
ήταν η ερώτηση
και η απάντηση
που πήραν
τα σώματα
από το πνεύμα
ήταν αφοπλιστική
αφού ήταν
του επόμενου
αιώνα
γιατί
ήταν
ιδιότητα
της πολυκυκλικότητας
που είχε
ενεργοποιήσει
τη διασταύρωση
μετά
τη διακλάδωση.