69459 - Με την ανάσα του άλλου

Ν. Λυγερός

Μέσα στη θάλασσα
περίμενε
χωρίς να βγει
στην επιφάνεια
το κομμάτι
του ουρανού
που θα της έδινε
με την ανάσα του
και αυτός
το έκανε
πολλές φορές
για να είναι έτοιμη
για την επόμενη
ζωή
αυτό είχε
νιώσει
όταν είχε
βγει
για να του δώσει
το αθάνατο νερό
από το στόμα της.