69469 - Χώρος Χρόνου

Ν. Λυγερός

Έγραφε
πάνω
στον χώρο
του Χρόνου
δηλαδή
την ψυχή
γιατί
μόνο αυτή
μπορούσε
ν’ αντέξει
το φως
που χάραζε
με το ιερό
σπαθί
μόνο αυτή
άντεχε
τόση
ουσία
χωρίς
να πέσει
σταγόνα
κάτω
και να πάει
χαμένη.