69477 - Στα όρια

Ν. Λυγερός

Πέταξε γύρω του
με το βλέμμα της
και τον ένιωθε
γυμνό
ακόμα
και σκεπασμένο
αφού
ποτέ
δεν ήθελε
να τον εμποδίζει
κάτι
έτσι
ζούσε
μια κρυφή
απόλαυση
επειδή
το μόνο
όριο
ήταν μόνο
τα ίδια της
τα χέρια
που ήθελαν
να δουν
την αλήθεια.