69484 - Η άλλη ανάσα

Ν. Λυγερός

Είχε πιει
από το είναι του
και είχε νιώσει
τη χαρά του
και αυτός είδε
το πλατύ
χαμόγελό της
κατάλαβε
ότι είχε ζήσει
την αποκάλυψη
και την έβαλε
στην αγκαλιά του
ο κόσμος
είχε ξημερώσει
με την υπέρβαση
της σιωπής
αλλά αποφάσισαν
να μην σηκωθούν
αμέσως
και κάθε λεπτό
έγινε απόλαυση
βραδύτητας
που δεν σταμάτησε
το ιερό σπαθί.