69485 - Δίπλα στον Παράδεισο

Ν. Λυγερός

Από το παράθυρο
του κόσμου
έβλεπαν
το σύμπαν
που είχε
γεννηθεί
στην έρημο
ανάμεσα
στις πέτρες
γιατί ήταν
το πρέπον
για να απελευθερωθούν
τα αιωνόβια
κατεχόμενα
το πρώτο
θαύμα
είχε γίνει
αλλά
έπρεπε
να συνεχίσουν
το έργο
γιατί
ένα
δεν επαρκούσε.