69487 - Η μουσική του ανέμου

Ν. Λυγερός

Η μουσική του ανέμου
έπαιζε
με τις χορδές
του Χρόνου
και ο παλμός
ήταν
πηγή ζωής
όταν
ακούστηκαν
για πρώτη φορά
οι βαριές
καμπάνες
των αιώνων
για να ζήσει
το δυϊκό
κράμα
που είχε πλάσει
η πολυκυκλικότητα
οι κόκκοι
έκαναν
ανασυγκρότηση
είχε έρθει
η ώρα
της αναδίπλωσης.