69495 - Ο ζωντανός Σταυρός

Ν. Λυγερός

Είχε φέρει
τον ήλιο
μέσα
στη νύχτα
όπου κυριαρχούσε
η σελήνη
αυτό
είχε
καταλάβει
για το θαύμα
της ελευθερίας
και τώρα
που την κρατούσε
στην αγκαλιά του
οριζόντια
είδε
την εικόνα
του Σταυρού
και το νόημα
της Αποστολής
στους Τόπους
αφού ήταν
χωρίς να έχουν.