69496 - Ο Ύμνος

Ν. Λυγερός

Ένιωθε τα πόδια του
στην άμμο
ένιωθε την αγκαλιά της
στο στήθος
αυτός ήταν
ο δεσμός αρμονίας
που πάλευε
με τη δύναμη
της αγάπης
γιατί ο Ύμνος
ήταν μέσα τους
από την αρχή
και η πίστη
είχε αλλάξει
τα πάντα
δεν υπήρχε
κανένας φόβος
και ο αγώνας
τους γέμιζε
με ουσία
πάθους
και πόθου
ταυτόχρονα
ως ένα.