69499 - Πολλαπλότητα Ψυχής

Ν. Λυγερός

Δεν ήξερε
πως ζούσε
αυτή
την ανάσταση
δεν ήξερε
για τον παλμό
που ανέβαινε
μέσα της
όσο προχωρούσαν
μαζί
με τα ίδια
βήματα
κι αν ένιωθε
άτρωτη
πια
ήταν
γιατί
ο πύργος
είχε
γίνει
ζωντανό
κάστρο.